Služby

Architektonická štúdia

Proces tvorby štúdie vychádza z poznania požiadaviek, potrieb a zvyklostí klienta rovnako ako zo znalosti lokality, do ktorej sa objekt osádza a orientácii pozemku voči svetovým stranám. Výsledkom sú výkresy a vizualizácie navrhovaného objektu.

Viac informácii
Projektová dokumentácia pre získanie povolení na úradoch

Projektová činnosť od FVA predstavuje komplexné projekčné služby pre všetky typy stavieb. Vďaka tímu skúsených autorizovaných architektov a stavebných inžinierov dokážeme vypracovať všetky stupne projektovej dokumentácie t.j. od projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia až po projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby.

Viac informácii
Realizačný projekt

Projektová dokumentácia je vypracovaná do podrobnosti nevyhnutnej na prípravu a uskutočnenie stavby, obsahuje podrobnú kalkuláciu nákladov a výkaz výmer. Je podkladom pre výber zhotoviteľa stavby a definovanie podmienok výstavby zo strany investora.

Viac informácii
FITOUT riešenia

FIT OUT riešenia ponúkajú časovú úsporu ako aj úsporu investícií, ktorá sa podľa náročnosti projektu pohybuje až do 25%. FIT OUT projekty sú ideálne riešenie klientov, ktorí chcú svoje investície spravovať čo najefektívnejšie a zároveň požadujú dôsledné plnenie časových, finančných a estetických kritérií.

Viac informácii
Návrh dispozičného riešenia

Návrh dispozičného riešenia predstavuje analýzu požiadaviek klienta a návrh vhodného riešenia usporiadania vnútorného priestoru. Výstup je formou pôdorysu vypracovaný v dvoch variantoch.

Viac informácii
Návrh a štúdia interiéru

Štúdia interiéru prestavuje návrh na základe vstupných informácii a vnemov tak, aby sme v maximálnej miere splnili funkčné požiadavky a naplno využili potenciál daného priestoru v súlade s hmatateľným výtvarným konceptom. Výsledkom sú vizualizácie interiéru s použitím reálnych materiálov a interiérových prvkov.

Viac informácii
Projekt interiéru - podklad pre realizáciu

Projekt interiéru je vypracovaný do podrobnosti nevyhnutnej na realizáciu stavebných úprav, úprav technológií, na realizáciu atypických a typových prvkov a zariadení interiéru. Projekt definuje materiálové charakteristiky povrchových úprav, konštrukčnú a výrobnú dokumentáciu atypických prvkov.

Viac informácii
Realizácia na kľúč a autorský dozor

Autorská realizácia interiéru pretaví návrh do dokonalého zhmotnenia. Toto je možné vďaka úzkej spolupráci s realizačnými firmami, remeselníkmi a stolárskymi dielňami. Iba tak môžeme klientovi zaručiť, že to čo sme navrhli, s vysokým dôrazom na detail a technologickú kvalitu, skutočne dostane.

Viac informácii

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás