Náš tím

Spoločnosť FVA založili v roku 2006 dvaja partneri Ľubomír Fuňa a Martin Vanko s cieľom poskytovať klientom ucelený rozsah profesionálnych architektonických služieb, projektových prác a inžinierskej činnosti až po realizáciu stavieb. Postupne náš tím rástol o ďalších architektov a autorizovaných stavebných inžinierov odborných profesií SKSI. Vďaka úzkej spolupráci s našimi klientmi sa nám darí vytvárať jedinečné projekty, kde spokojnosť je založená na dôslednom plnení časových, finančných a estetických požiadaviek.

Architektúrou od  FVA  získate nehnuteľnosť, ktorá bude zodpovedať  Vaším požiadavkám, a ktorá svojim  funkčným dizajnom prispeje k vyššej hodnote Vašej investície.

 
 

Ing. Mgr. art. Martin Vanko

Autorizovaný architekt - partner

 
 

Ing. Mgr. art. Ľubomír Fuňa

Autorizovaný architekt - partner

 
 

Ing. Tomáš Martiš

Senior Architekt / Studio manager

 
 

Ing. Pavol Púpala

Senior Architekt

 
 

Ing. Stanislava Madara

Architekt

 
 

Ing. Maroš Svitek

Stavebný inžinier

 
 

Ing. arch. Dušan Gerbiš

Architekt

 
 

Ing. Andrea Mihelová

Architekt / Stavebný inžinier

 
 

Ing. Tomáš Trník

Architekt / Stavebný inžinier

 
 

Ing. Matej Čupka

Stavebný inžinier / BIM špecialista

 
 

Bc. Henrieta Horváthová

Junior Architekt

 
 

Ing. Beáta Fuňová

Inžinierska činnosť