Architektonická štúdia
 

V rámci architektonickej štúdie vypracujeme návrh riešenia pre vašu novú nehnuteľnosť. Výstupom sú pôdorysy podlaží a 3 až 4 vizualizácie exteriéru objektu. V rámci ceny štúdie poskytujeme vypracovanie samotného návrhu a jednu klientskú zmenu. Pre vašu budúcu investíciu tak vypracujeme ten najlepší návrh s cieľom výberu optimálneho a finančne efektívneho riešenia.

Architektonická štúdia spadá do kategórie predprojektovej činnosti, v rámci ktorej našim klientom tiež ponúkame vypracovanie investičných zámerov a štúdií efektívnosti s priebežným monitorovaním investičných nákladov. Zameriavame na dôkladnú analýzu požiadaviek klienta a lokality výstavby. Následne tieto transformujeme do priestorovej podoby vďaka 3D modelu, prípadne 3D animácii. Vďaka týmto postupom vieme definovať výšku investičných nákladov budúcej výstavby a tým poskytneme podklad pre strategické rozhodnutie klienta. Predprojektová činnosť tiež zahŕňa predbežné rokovania s dotknutými orgánmi štátnej správy.

Predprojektová činnosť je dôležitým faktorom pri rozhodovaní o budúcej investícii a preto by mala byť zverená do zodpovedných rúk. 

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás