Kontakt

SÍDLO SPOLOČNOSTI

FVA, s.r.o.
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKTNÉ ÚDAJE

+421 243 421 183
+421 905 632 824
+421 903 277 107
info@fva.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 36671649
IČ DPH: SK2022238130
DIČ: 2022238130
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2811 6366

Kontaktný formulár

mapa_3.png

mapa_4.png