FITOUT riešenia
 

Našim klientom ponúkame komplexné projekčné a FIT OUT riešenia v oblasti novej výstavby a rekonštrukcie administratívnych aj obchodných priestorov. Celú zákazku prevezmeme, navrhneme a komplexne zrealizujeme podľa Vašich predstáv. FIT OUT riešenia ponúkajú časovú úsporu ako aj úsporu investícií, ktorá sa podľa náročnosti projektu pohybuje až do 25%. FIT OUT projekty sú ideálne riešenie klientov, ktorí chcú svoje investície spravovať čo najefektívnejšie a zároveň požadujú dôsledné plnenie časových, finančných a estetických kritérií. Členenie našich služieb poskytovaných v oblasti interiérového dizajnu a FIT OUT: 

SPACEPLAN

  • analýza požiadaviek klienta a návrh vhodného riešenia usporiadania vnútorného priestoru

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

  • vypracovanie koncepčných architektonických návrhov a ich stavebno-technických riešení
  • vypracovanie 3D modelov a 3D animácii budúcej investície

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA INTERIÉRU

  • projektová dokumentácia je vypracovaná do podrobnosti nevyhnutnej na realizáciu stavebných úprav, úprav technológií, na realizáciu atypických a typových prvkov a zariadení interiéru
  • definuje materiálové charakteristiky povrchových úprav, konštrukčnú a výrobnú dokumentáciu atypických prvkov
  • obsahuje podrobnú kalkuláciu nákladov a výkaz výmer
  • je podkladom  pre realizáciu FIT OUT riešení

 MANAŽMENT A REALIZÁCIA

  • manažment a realizácia celého Fit-out procesu, presne podľa časových, finančných a estetických kritérií investora.

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás