MULTIFUNKČNÁ ŠPORTOVÁ HALA

Aktuálny stav projektu Návrh
Rok 2019
Rozsah 3800 m²
“Športová hala je stvárnená v elegantnom materiálovom prevedení, v ktorom sú skombinované strohé betónové prvky s metalickou fasádou. Hlavný vstup od parkoviska sa otvára prichádzajúcim návštevníkom a vďaka materiálovej akcentácii je dostatočne zvýraznený.” Ing. Mgr. art. Ľubomír Fuňa Autorizovaný architekt - partner

Navrhovaná Multifunkčná športová hala v Banskej Bystrici je lokalizovaná v existujúcom areáli Strednej športovej školy na ulici Triedy SNP. Koncipovanie hmoty v rámci pozemku obmedzovali nielen limity hraníc pozemku, ale najmä aj okolité existujúce objekty. Zámerom bolo vytvoriť jednoduchý objem, ktorý vychádzal najmä z rozmerových požiadaviek jednotlivých interiérových ihrísk.

KLIENT
Verejný sektor

MIESTO
Banská Bystrica

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Architektonická štúdia

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

 

Objemovo je objekt členený na 2 hmoty. Vyššiu hmotu samotnej športovej haly obklopuje zo západnej a severnej strany nižšia hmota slúžiaca vstupným priestorom a zázemiu pre športovcov. Dispozičné riešenie haly vychádza z funkcie haly, jej prevádzky a reaguje na potreby jednotlivých športov, vykonávaných v jej priestoroch. Rozmer hracej plochy je navrhnutý na základe oficiálnych rozmerov hádzanárskeho ihriska spolu s ochrannými zónami, ktoré je rozmerovo najväčšie zo všetkých ihrísk športov, na ktoré sa bude hala využívať. Plocha haly umožňuje usporiadať dva športové zápasy súčasne, pričom hracia plocha bude rozdelená ochrannou sieťou na dve časti. Svetlá výška haly od podlahy po spodnú hranu strešného väzníka je min. 7m. Priestor hracej plochy je po dvoch stranách vybavený pevnými tribúnami, spolu pre 504 divákov.

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás