Hotel HUBERT

Dostavba a nadstavba

Aktuálny stav projektu Návrh
Rok 2021
Rozsah 5 600 m²
 

Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu objektu hotelu Hubert v obci Gerlachov na ulici Pod Poliankou. Rekonštrukcia a dostavba hotela Hubert sa zameriava na obnovu objektu, v rámci ktorej sa transformuje celkový architektonický koncept hotela. Výrazové prostriedky použité na fasáde priamo odzrkadľujú lokalitu, v ktorej je hotel situovaný. Svojím výrazom má evokovať silu a dynamiku prírody, avšak nesnaží sa prírode dominovať.

KLIENT
obec Gerlachov

MIESTO
Pod Poliankou, Gerlachov

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Architektonická štúdia

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

 

Hmota objektu je akcentovaná viacnásobnou šikmou strechou a oproti pôvodnému návrhu sa nesnaží na seba upriamovať pozornosť. Dynamická hmota reaguje na danosti podhorského prostredia. Premenlivá strecha svojou geometriou využíva princíp zažitého architektonického prostriedku šikmej strechy na zmenšenie mierky hotela. Existujúci objekt je trojpodlažný s nadstavbou apartmánu v strednej časti. Objekt má jedno čiastočne zapustené podzemné podlažie. Objekt je zastrešený valbovou strechou s ihlanovými vežami nadstavby apartmánov. Nosnú konštrukciu objektu tvoria monolitické železobetónové steny a stĺpy, murované časti stien a monolitické železobetónové stropy nad všetkými podlažiami.

Búracie práce sa týkajú predovšetkým odstránenia jedného samostatného dilatačného celku priestorov konferenčnej miestnosti a wellnessu v suterénnych priestoroch. V ubytovacej časti na 2. a 3. nadzemnom podlaží sa búracie práce týkajú odstránenia všetkých balkónov v plnom rozsahu, odstránenia svetlíkov a točitých schodísk mezonetových apartmánov. Existujúca konštrukcia strechy sa odstráni v plnom rozsahu. Zachovaný bude iba stredový apartmán a komunikačné jadro, tvoriace nosnú konštrukciu hotela.

V suterénnych priestoroch sa zmena týka vybudovania novej kongresovej sály, wellnessu, rozšírenia fitness a rekonštrukcia skladov pre kongresovú sálu. Nová kapacita kongresovej sály sa zvýši z pôvodných 80 na 150 ľudí a wellness sa zvýši z pôvodných 30 na 60 ľudí. Stavebne ide o najväčší zásah. Po odstránení existujúceho dilatačného celku sa tento nahradí železobetónovú stenovou a stropnou konštrukciou. Novú strechu nad 1PP navrhujeme zazeleniť.

Rekonštrukcia 1. nadzemného podlažia rieši obnovu a dostavbu priestorov reštaurácie, dostavbu schodiska vedúceho z kuchyne na 1PP, dostavbu a renováciu priestorov detského kútika, rekonštrukciu priestorov kina, wc, kaviarne a vstupnej haly. V reštaurácii sa zvýši kapacita z pôvodných 130 na 165 ľudí a v kaviarni z pôvodných 74 na 98 ľudí. V dobudovaných priestoroch bude nová železobetónová stenová a stropná konštrukcia. V rohoch objektu zo severnej strany je navrhovaná prístavba - nová železobetónová monolitická stenová a stropná konštrukcia pre rozšírenie kaviarne a skladu lyží. Táto prístavba v ďalších podlažiach rozšíri kapacitu ubytovania.

Rekonštrukcia 2. nadzemného podlažia rieši dostavbu rohových objemov a vytvorenie 4 nových ubytovacích jednotiek s kapacitou 8 lôžok. Rekonštrukcia 3. nadzemného podlažia rieši dostavbu rohových objemov a vytvorenie 4 nových ubytovacích jednotiek s kapacitou 8 lôžok. Nadstavba 4. nadzemného podlažia rieši  doplnenie 24 ubytovacích jednotiek s kapacitou 60 lôžok. Ďalej rekonštrukcia rieši obnovu existujúcich mezonetových apartmánov.

 

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás