PREDAJŇA COOP

Aktuálny stav projektu Návrh
Rok 2019
Rozsah 1000 m²
“Koncept navrhovaného objektu predajne sa opiera o myšlienku akejsi drevenice, odetej do súčasného šatu, ktorej primárnym stavebným prvkom je tradičný materiál – drevo. ” Ing. Pavol Púpala Senior Architekt

Navrhovaná predajňa si svojou polohou v rámci centra mesta, v priamej nadväznosti na autobusovú a železničnú stanicu vyžiadala individuálny prístup, ktorý by primeraným spôsobom a optimálnou mierkou interpretoval architektonické požiadavky príznačné pre centrum mesta. Nezanedbateľným faktorom pri koncipovaní návrhu boli nielen sociálno- spoločenské požiadavky, vyžadujúce chápať areál ako komplexný mestotvorný verejný priestor, ale taktiež environmentálny aspekt. Udržateľný koncept objektu podporuje zelená strecha ako 5. fasáda objektu.

KLIENT
Súkromný investor

MIESTO
Slovensko

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Architektonická štúdia

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

 

Areál COOP Jednoty má ambíciu okrem obchodnej funkcie plniť zároveň aj sociálno-spoločenskú funkciu, s vlastnosťami príjemného námestia, do ktorého by ľudia prichádzali nielen z dôvodu nákupov. Exteriérový verejný priestor sa skladá z dvoch menších priestorov prepojených pasážou, skrz objekt predajne. Námestie od železničnej stanice oživí funkčný parter s dvoma doplnkovými kioskami. Priestor od ulice Andreja Hlinku zase cíti ambíciu v expandovaní predajnej plochy z interiéru aj do exteriéru. Za týmto účelom sa navrhuje pavilón COOP Jednoty s potenciálom malého trhoviska. Z urbanisticko-priestorového hľadiska  hmota pavilónu nadväzuje  na objem objektu samotnej predajne a podporuje tak regulatív artikulácie uzavretej uličnej zástavby, vyplývajúci z územného plánu. 

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás