CIZS HURBANOVO

Aktuálny stav projektu Rekonštrukcia
Rok 2020
Rozsah 1670 m²
 

Z architektonického hľadiska sa jedná o 3 loďový objekt v tvare písmena U, zložený so západného, východného krídla a spájacieho traktu. Obe krídla sú dvojpodlažné a podpivničené a sú vzájomne prepojené jednopodlažným traktom v úrovni prízemia. Rôznorodá skladba zdravotných ambulancií si v rámci dispozície vyžiadala čiastočnú zmenu dispozície, ktorá spĺňa striktné požiadavky prevádzok jednotlivých ambulancií podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Hurbanove.

KLIENT
Verejný sektor

MIESTO
Hurbanovo

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Architektonická štúdia, Realizačný projekt

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI


 

Návrh Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Hurbanove bol podmienený zámerom mesta Hurbanovo v rámci výzvy za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti zrekonštruovať existujúce zdravotné stredisko na Komárňanskej ulici. Cieľom bolo prinavrátenie mu jeho plnohodnotnej funkcie zdravotného strediska, ktoré by ponúkalo okrem všeobecných lekárov pre deti a pre dospelých aj nasledujúce ambulancie: špecializovaná zubno-lekárska ambulancia, špecializovaná gynekologická ambulancia, špecializovaná chirurgická ambulancia, rádiologické zariadenie, ambulancia ozonoterapie, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti(ADOS),  špecializovaná ortopedická ambulancia spoločne so špecializovanou ambulanciou fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, kde sa v rámci ortopedického oddelenia plánuje vytvoriť aj samostatné rehabilitačné zariadenie. V objekte sa mimo zdravotníckych zariadení plánuje aj vytvorenie priestorov pre sociálnu službu Prosociu, ktorá poskytuje komplexné služby pre obyvateľov v sociálne nepriaznivej situácii.

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás