AREÁL SPOLOČNOSTI OMNIA

Aktuálny stav projektu Zrealizované
Rok 2014
Rozsah 10 115 m²
 

Areál spoločnosti OMNIA sa nachádza medzi ulicami Trnavská cesta a Tomášikova ulica v Bratislavskej mestskej časti Ružinov. Zámerom projektu bolo rozšírenie a doplnenie existujúceho areálu spoločnosti o moderné kancelárske a parkovacie priestory.

KLIENT
OMNIA 2000, a.s.

MIESTO
Bratislava

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Stavebné povolenie, Realizačný projekt,

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI
Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie

Administratívna budova má 5 nadzemných podlaží. Objekt má pôdorys tvaru písmena L. V parteri sa nachádzajú vstupné priestory do objektu s prevádzkovým zázemím, vnútro areálová komunikácia a areálové parkovacie plochy. V ďalších štyroch nadzemných podlažiach sa nachádzajú administratívne priestory. Pre investora sme okrem návrhu a spracovania projektovej časti zabezpečovali aj kompletné zastupovanie a inžiniersku činnosť.

Garážový dom má šesť nadzemných podlaží. V parteri sa nachádzajú vstupné priestory do objektu spoločne so skladovým a prevádzkovým zázemím. V pozdĺžnom smere je popod objekt vedená vnútro areálová komunikácia s postrannými kolmými parkovacími miestami. Ostatné nadzemné podlažia sú určené pre parkovanie automobilov s vnútornými vyrovnácími rampami. V najvyššom podlaží je objekt prepojený s navrhovanou nadstavbou jestvujúceho skladového objektu.

Navrhované objekty administratívnej budovy a parkovacieho domu, sú postavené na stĺpoch a teda podlažná plocha začína až od úrovne 2.NP čím sa uvoľňuje a zachováva existujúci parter areálu pre vstupné priestory, komunikácie a manipulačné plochy. Navrhované jednotné riešenie fasád vizuálne zjednotí existujúci areál spoločnosti OMNIA 2000.

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás