SÍDLO SPOLOČNOSTI BTK

Aktuálny stav projektu Návrh
Rok 2017
Rozsah 2225 m²
“Rozsahom nenáročný projekt bol náročný svojim obsahom. Prepojiť dve rozdielne prevádzky s rozdielnymi funkciami do jedného esteticky vyváženého celku sa nám však podarilo.” Ing. Pavol Púpala Senior Architekt

Stavebnými úpravami pôvodného objektu vznikne nové administratívne sídlo firmy.

KLIENT
Súkromný investor

MIESTO
Bratislava

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Stavebné povolenie, Realizačný projekt,

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI
Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie

 

Na pozemku sa v súčasnej dobe nachádza jednopodlažný objekt využívaný ako administratívna budova spoločnosti a budova slúžiaca ako sklad. Administratívna budova však už zo stavebno-technického, funkčného i estetického hľadiska naďalej nevyhovuje slúžiť ako reprezentatívne sídlo spoločnosti, z toho dôvodu je navrhnutá jej prestavba a dostavba. Navrhovaný objekt s administratívnou funkciou je jednopodlažný, bez suterénu, v tvare nepravidelného päťuholníka. Je zastrešený plochou strechou. Hlavný vstup do objektu sa nachádza na severozápadnej strane. Na juhovýchodnej strane je únikový východ.

 

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás