MULTIFUNKČNÉ CENTRUM PEZINOK

Aktuálny stav projektu Návrh
Rok 2021
Rozsah 2990 m²
 

Územie, ktorého súčasťou je aj nami riešený objekt je charakteristické pre verejné prostredie s koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu, vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov a návštevníkov mesta. Územie so zariadeniami komerčného aj nekomerčného charakteru, zariadeniami areálového typu aj solitérových stavieb občianskej vybavenosti s bývaním ako doplnkovou funkciou. Na základe týchto skutočností a zadania zo strany investora sme prestavbu objektu navrhli tak aby uspokojil potreby na voľnočasové a športové vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta Pezinok. Pôvodný objekt, ktorého architektúra bola formovaná viacerými dekádami a zmenami funkcií tak dozná zmien a prinesie do lokality súčasnú architektúru jednoduchého tvaru s materiálmi, ktoré sú typické pre lokalitu ako je omietka a tehla.

KLIENT
Súkromný investor

MIESTO
Pezinok

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI
BUILDING PROJECT FOR THE ISSUANCE OF A TERRITORIAL DECISION

 

Navrhovaná prestavba, dostavba a nadstavba objektu bývalého skladu nábytku sa nachádza na Tehelnej ulici v Pezinku neďaleko Pezinských tehelní a panelární. Základným bodom pri zmene funkcie riešeného objektu je dostavba komunikačného priestoru so schodiskom a výťahom, vďaka ktorej sa uvoľní dispozícia existujúceho objektu výlučne pre požadované funkcie. Úroveň okolitého terénu je o pol podlažia nižšie od úrovne 1.NP. Z dôvodu rozdielnych konštrukčných výšok v časti objektu, rozdeľujeme budovu na časť „A“, kde sa nachádzajú priestory pre funkciu športu, wellnessu, ubytovania a na časť „B“, priestory pre doplnkové služby a správu budovy. Navrhované komunikačné jadro obsluhuje časť budovy „A“. Existujúce schodisko tejto časti pozostáva z dvoch odlišných typov schodísk. V návrhu tieto schodiská búrame a otvorený priestor cez tri podlažia využívame na lezeckú stenu.

Exteriérové plochy navrhujeme vo východnej časti pozemku využiť pre parkovacie miesta. V južnej časti je navrhované workout-ové ihrisko. V západnej časti pozemku, v nadväznosti na kaviareň a detský kútik je navrhované exteriérové detské ihrisko.

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás