KREATÍVNE A INOVAČNÉ CENTRUM BREZNO

REKONŠTRUKCIA

Aktuálny stav projektu Návrh
Rok 2023
Rozsah 2 390 m²
“Polo-transparentnosť fasády púta pozornosť a hravo dovoľuje nahliadnuť do vnútra kultúrneho a voľnočasového diania.” Ing. Henrieta Horváthová Architekt

Pri architektonickom návrhu transformácie mestského domu kultúry na kreatívne inovačné centrum sme za cieľ pokladali zachovanie solídneho výrazu domu s jasným kultúrnym charakterom, ktorý v sebe neskrýva kultúrne, tvorivé a športové aktivity no naopak ich prináša do okolitého prostredia pre širokú verejnosť rôznych vekových kategórií.

KLIENT
Verejný sektor

MIESTO
Brezno

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Architektonická štúdia

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI
Návrh

 

Táto idea je založená na koncepte zabstraktnenia prvku hradieb, ktoré nie len chránili, ale aj upozorňovali na územie, kde je sústredené remeslo, kultúra a istá komunita. Reflexiu hradieb reprezentujú výstavné/informačné panely rozmiestnené v pomyselnej línií lemujúce parcelu. Zónovanie častí verejných priestorov Riešeného územia logicky nadväzuje na širšie okolie. Zlučovacie priestory vychádzajú z verejného parku spred obchodnej akadémie, priestory pre deti plynú z priamej orientácie materských škôl a výstavné/rozjímacie priestory vyplývajú z nerušeného prostredia rodinných domov.

Návrh v plnej miere zohľadňuje novovybudované vodozáržné opatrenia, nedávne rekonštrukcie priestorov kina a javiska, taktiež neuvažuje so žiadnou prístavbou či zmenou spevnených plôch. Kreatívne a voľnočasové aktivity sú sústreďované do novej nadstavby, ktorá výškovo a hmotovo nenarúša urbanizmus okolia ale naopak prináša atraktívne riešenie konceptu nového moderného domu. Polo-transparentnosť fasády púta pozornosť a hravo dovoľuje nahliadnuť do vnútra kultúrneho a voľnočasového diania.

Zmeny v interiéry reagujú na nové požiadavky lokalitného programu. Zásahy dramaticky nenarúšajú pôvodný koncept budovy, ale citlivo riešia logické väzby medzi novými prevádzkami kultúrneho centra. V návrhu sa uvažuje s novým umiestnením bikesharingu s prístreškom, ktorý zapadá do konceptu architektonického návrhu a upravenou rampou, ktorá nadväzuje na priamy prístup z parkoviska. Konštrukčné riešenie novej nadstavby pozostáva zo skeletovej konštrukcie, ktorú obaľuje transparentný ľahký obvodový plášť. Návrh taktiež počíta so zateplením obvodového plášťa na dosiahnutie energotechnických požiadaviek budov.

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás