ZARIADENIE PRE SENIOROV ILAVA

Zámerom investora, mesta Ilava, je v rámci časti areálu bývalej obchodnej akadémie, vybudovať zariadenie pre seniorov s celkovou kapacitou do 30 klientov tak aby bolo toto možné realizovať v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Aktuálny stav projektu Návrh
Rok 2022
Rozsah 1 565 m²
“Vďaka výškovému rozdielu a celkovej koncepcii návrhu objektu je na každom podlaží umožnený kontakt klientov a zamestnancov so zeleňou a exteriérom.” Ing. Tomáš Martiš Senior Architekt / Studio manager

Objekt zariadenia pre seniorov je začlenený do územia tak aby vedel využiť jeho potenciál vo svojom maxime spoločne s vhodnou orientáciou voči svetovým stranám a potrebám preslnenia vnútorných priestorov. S ohľadom na danosť terénu – výškový rozdiel ulíc Štúrova a Hviezdoslavova je navrhovaný nástup do objektu z ulice Štúrova. Vďaka tomuto riešeniu a zasunutiu objektu za líce uličnej fasády objektu obchodnej akadémie sa poradilo vytvoriť pokojné vonkajšie prostredie na styku s izbami klientov – vo forme terás doplnených o parkovú úpravu. Objekt tak, na svoje proporcie vyplývajúce z funkčnej náplne, citlivo vstupuje do územia a toto negatívne neovplyvňuje. Práve naopak snaží sa urbanizovať v súčasnej dobe nie príliš využívaný slepý koniec ulice Štúrova.

KLIENT
Verejný sektor

MIESTO
Ilava

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Architektonická štúdia

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

 

Objekt má celkovo 4 podlažia – 1 podzemné a 3 nadzemné. Pôdorysný rozmer objektu sa zmenšuje so stúpajúcimi podlažiami. Pôdorysne najrozsiahlejšími podlažiami sú 1. podzemné a 1. nadzemné podlažie, nakoľko v sebe kĺbia viacero funkcií.

V suteréne je to už vyššie spomenutý nástup s recepciou, administratívny trakt pre riaditeľa zariadenia, ekonomického a sociálneho pracovníka a pre vrchnú sestru s vlastným hygienickým zázemím a kuchynkou. Súčasťou administratívnej časti je tiež miestnosť pre sociálnu terapiu a sociálne poradenstvo, ktorá priamo nadväzuje na recepciu. Za vstupom sa nachádza hlavné komunikačné jadro so schodiskom a výťahom. Tento je riešený ako lôžkový a zároveň evakuačný.

Zapustením podzemného podlažia do terénu je docielené to, že sa tak vytvorilo prirodzené miesto pre technicko-prevádzkové zázemie. V rámci tohto je umiestnený priestor pre rehabilitácie alebo pracovné terapie, šatne odborných zamestnancov, skladové a hygienické zázemie prevádzky a tiež NN rozvodňa, miestnosť CBS a kotolňa resp. odovzdávacia stanicu tepla. Uvažované je totižto s využitím centrálneho zdroju tepla, ktorý sa nachádza cca 50m od riešeného objektu. V rámci 1.PP je ešte umiestnená dielňa spolu so šatňou pre ostatných zamestnancov zariadenia.

Vďaka výškovému rozdielu a celkovej koncepcii návrhu objektu je na každom podlaží umožnený kontakt klientov a zamestnancov so zeleňou a exteriérom. Či už je to vo forme predzáhradky na 1.PP, vonkajších pobytových plôch na teréne v rámci parkovej úpravy na 1.NP alebo vo forme strešných terás na 2. a 3. nadzemnom podlaží.

1.NP je teda tiež so zmiešanou funkciou. Nachádza sa tu trakt s izbami a trakt spoločenský. V rámci tohto sa nachádza jedáleň s výdajom stravy. V rámci návrhu sa uvažuje s dovážaním stravy a teda výdaj stravy disponuje minimálnym skladovým zázemím a zázemím pre jeho pracovníkov. V ďalšom sa v rámci tohto traktu nachádza návštevná miestnosť s WC pre návštevy a spoločenská miestnosť pre klientov zariadenia. Trakt s izbami klientov je riešený tak aby bol oddelený od spoločenskej časti a je orientovaný voči sv. stranám tak aby boli izby klientov príjemne preslnené. Trakt izieb je dispozičným trojtraktom pozostávajúcim z izieb, komunikácie a zázemia. Izby sú doplnené o miestnosť pre sestry a na tomto podlaží aj o vyšetrovňu lekára a izolačnú izbu. Chodba na jednom z koncov ústi do miestnosti s asistovanou hygienou, ktorá priamo nadväzuje na miestnosť sestier. Zázemie do seba poňalo sklad čistého a špinavého prádla, miestnosť pre upratovačku a dekontaminačnú miestnosť. Okrem toho sa tu nachádza aj kuchynka pre klientov. Na 1.NP je umiestnených celkovo 8 klientov v 2-lôžkových izbách. Každá z izieb disponuje vlastným hygienickým zázemím so sprchou a wc v bezbariérovom prevedení. Z izieb klientov je možný východ na vonkajšie terasy a tiež je v rámci tohto podlažia sprístupnený vonkajší pobytový priestor – park.

2. a 3.NP sú rovnako dispozične riešené ako trakt izieb klientov na 1.NP. Rozdiel je len v kapacite lôžok. Na 2.NP je umiestnených 12 klientov v 2-lôžkových izbách a na 3.NP je to 10klientov v 2-lôžkových izbách. Na 2.NP sa nachádza veľká strešná terasa, ktorá bude slúžiť pre klientov zariadenia. V rámci tejto je navrhovaný jednak pobytový priestor ale aj priestor pre pestovanie rastlín vo vyvýšených záhonoch. Na 3.NP je taktiež umiestnená strešná terasa, avšak s menšou rozlohou.

Objekt vo svojom architektonickom výraze a materiálovom riešení reaguje na svoje okolie a nesnaží sa mu dominovať. Práve naopak, nenásilne do tohto zapadá a využíva jeho danosti a potenciál pre dôstojné vyžitie jeho obyvateľov a návštevníkov.

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás