Rekonštrukcia priestorov pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Aktuálny stav projektu Návrh
Rok 2021
Rozsah 318 m²
 

Predmetom riešenia tohto projektu bola rekonštrukcia a prestavba vybraných priestorov budovy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré sú v súčasnej dobe situované v suterénnych priestoroch bývalých gastronomických prevádzok a skladov. Predmetom návrhu boli rekonštrukcia kuchyne na skladové priestory, rekonštrukcia a prestavba časti jedálne na konferenčnú miestnosť so samostatným nástupom, rekonštrukcia a prestavba časti bufetu a chodbových priestorov na nový bufet so zázemím pre zamestnancov a prípravovňu a taktiež rekonštrukciu a prestavbu ďalších skladových a chodbových priestorov na nové hygienické sociálne zariadenia a sklady.

KLIENT
Verejný sektor

MIESTO
Bratislava

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

Cieľom rekonštrukcie je vytvoriť komfortné a reprezentatívne miesto stretávania sa na pôde ministerstva pre zamestnancov a návštevníkov. Návrhom sme chceli vytvoriť samostatný nástup do prezentačnej miestnosti a bufetu. 

Nový bufet má veľkorysejšie priestory so samoobslužnými pultami a pohodlným sedením. Priestor je napojený na prípravovňu a zázemie pre zamestnancov s vlastnou hygienou. V priestoroch existujúcej jedálne nový návrh konferenčnej a školiacej miestnosti zachováva všetky charakteristické dobové pôvodné prvky ako sú stĺpy s tvarovanými hlavicami, vlniaca sa stena a pôvodná kamenná dlažba. 

Medzi sálou, vstupnými priestormi a bufetom je navrhnutá presklená priečka, ktorá zvýrazňuje príjemné priestory bufetu a nástupnej plochy s pohodlným sedením. 

Komunikačný priestor slúži ako oddychové a zhromažďovacie priestory s pohodlným sedacím nábytkom a akustickými panelmi na odhlučnenie. V rámci rekonštrukcie budú vybudované nové hygienické zariadenia pre mužov, ženy a pre  osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Ostatné priestory budú rekonštruované na nové skladové priestory. 

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás