Bytové domy Dvanásťjutrové

Obytný súbor v Dunajskej Strede

Aktuálny stav projektu Návrh
Rok 2019
Rozsah 18 940 m2
“Jednoduchá, ale za to účelná kompozícia usporiadania objektov s dostatkom zelene a ihrísk... To všetko v sebe spája Obytný súbor Dvanásťjutrové” Ing. Tomáš Martiš Senior Architekt / Studio manager

Navrhovaný obytný súbor je plánovaný budovať etapovite. V prvej etape sa počíta s vybudovaním prístupovej a vnútroareálovej obslužnej komunikácie, s vybudovaním potrebnej infraštruktúry (rozvody vody, kanalizácie, plynu, elektro a dátové siete) vrátane trafostanice a s výstavbou dvojice objektov. Tieto objekty sú pôdorysného tvaru obráteného písmena U resp. W. Vďaka tomuto pôdorysnému tvaru sa vo vnútroblokoch týchto objektov podarilo vytvoriť plochy parkov so zeleňou a detským ihriskom.

KLIENT
Duna Agro, s.r.o.

MIESTO
Dunajská Streda

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
Projekt pre územné rozhodnutie

STUPEŇ INŽINIERSKEJ ČINNOSTI


 

Objekty majú 3 nadzemné podlažie a jedno podzemné podlažie, ktoré je čiastočne zapustené pod úroveň okolitého terénu. V rámci tohto podlažia je umiestnený dostatočný počet parkovacích miest určených pre budúcich majiteľov bytov. Prvé nadzemné podlažie je vďaka tejto úprave zdvihnuté nad terén vďaka čomu sú vnútorné priestory bytov na tomto podlaží ochránené pred priamymi pohľadmi z ulice. Vo vnútroblokoch navrhujeme terénne úpravy s nasypaním zeminy až na úroveň podlahy 1. nadzemné podlažia vďaka čomu byty, ktoré sú orientované smerom do vnútrobloku získajú predzáhradky prístupné priamo z úrovne bytu. Posledné 3. nadzemné podlažie bude čiastočne ustúpené tak aby byty na tomto podlaží získali zelené terasy.

V bytových domoch v priestoroch na prízemí orientovaných na sever do vnútroareálovej komunikácie navrhujeme využiť pre občiansku vybavenosť. V druhej etape budú budované 4 samostatne stojace bytové domy, jednoduchého obdĺžnikového pôdorysu, chodbového typu s bytmi orientovanými na východ a západ. Bytové domy budú mať 1 podzemné podlažie slúžiace pre účely parkovania obyvateľov bytového domu a 5 nadzemných podlaží s bytmi. Tak ako v prípade objektov budovaných v prvej etape aj v tomto prípade budú mať objekty 1. nadzemné podlažie čiastočne zdvihnuté nad úroveň terénu. Rovnako posledné podlažie bude čiastočne ustúpené tak aby byty, ktoré tu budú situované získali zelené terasy. V bytovom dome s označením E navrhujeme na prízemí objektu časť objektu vyčleniť pre funkciu občianskej vybavenosti.

Máte záujem o projekt od FVA?

Architektúrou od FVA získate nehnuteľnosť, ktorá bude presne zodpovedať Vašim požiadavkám, a ktorá svojím funkčným dizajnom prispeje k Vášmu dobrému imidžu a vyššej hodnote Vašej investície.

Kontaktujte nás