Sídlo spoločnosti PS Stavby

Current state of the project Completed
Year 2013
Range 550 m²
 

24. Sídlo spoločnosti PS Stavby sa nachádza na Letnej ulici v Bratislave. Pôvodné priestory nachádzajúce sa na 1. a 2. nadzemnom podlaží novostavby polyfunkčného objektu boli holo priestorom s atypickou dispozíciou a neboli navzájom prepojené.

CLIENT
PS STAVBY, s.r.o.

ADDRESS
Bratislava

DEGREE OF PROJECT DOCUMENTATION
Návrh a realizácia interiéru

DEGREE OF ENGINEERING ACTIVITY
Interiér

Nové sídlo spoločnosti PS Stavby sa rozprestiera na dvoch podlažiach, ktoré prepája atypické krivočiare schodisko v tvare písmena U, ktorého hmota prechádza do recepčného pultu. Okrem recepcie sa na prízemí nachádza aj priestor foyer s posedením a tiež malá rokovacia miestnosť. Nábytková stena do seba pojala celé technické zázemie spoločnosti a tiež hygienické priestory prízemia. Schodisko ústi na druhé podlažie kde sa oproti nemu nachádza priestor veľkej rokovacej miestnosti. Jej stenu sme navrhli z bez rámového zaskleného systému, vďaka čomu sme dostali dostatok prirodzeného osvetlenia aj do komunikačných priestorov nachádzajúcich sa v hĺbke riešeného pôdorysu. Na druhom podlaží sa popri rokovacej miestnosti nachádzajú administratívne priestory jednotlivých oddelení spoločnosti, skladové a hygienické zázemie pre zamestnancov a samostatný trakt pre vedenie spoločnosti. Nakoľko pôvodné priestory neboli dostatočne osvetlené, využili sme transparentné členenie jednotlivých priestorov pre zabezpečenie optimálnej svetelnej pohody.

Are you interested in a project from FVA?

With the architecture from FVA, you get a real property that will exactly match your requirements and which, with its functional design, will contribute to your good image and the higher value of your investment.

Contact us